Stichting Leger des Heils

De Stichting Leger des Heils is verantwoordelijk voor het beheer van onze geldmiddelen en verdeelt de inkomsten die niet voor een bepaald doel bestemd zijn, over de verschillende onderdelen van het Leger des Heils.