Nederlands identiteits insigne

De leden van de Scouting Vereniging Leger des Heils dragen op de rechtermouw van hun scoutfit het nederlands identiteits insigne. Hiermee laten we zien dat we bij het Leger des Heils in Nederland horen.

Vriendschapsknoop en Reddingsboei
Het meest in het oog springend is de vriendschapsknoop die omgeven wordt door een reddingsboei. De vriendschapsknoop staat voor samenwerken, samen sterk en natuurlijk vriendschap. Belangrijke pijlers in Scouting! De reddingsboei daarom heen geeft het motto van het Leger des Heils aan: 'Gered om te dienen'.

Lint met de naam ‘Leger des Heils’
wil zeggen dat wij willen strijden (leger) om mensen vrij te maken (te redden: heil) van alles wat hen ervan weerhoudt om volwaardig mens te zijn, namelijk onrecht en ongeloof.

In de uitstulpingen rondom vind je van bovenaf met de klok mee:

De opengeslagen bijbel
Bescherm de ziel: Psalm 119:105 ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’. Een open bijbel herinnert ons eraan dat lezen en gehoor geven aan Gods woord de ideale manier is om onze ziel te beschermen

Het oog
Bescherm het verstand. Er is zoveel wat we in ons opnemen door middel van wat we zien door onze ogen. We herinneren ons veel makkelijker dingen die we hebben gezien dan die we hebben gehoord. Gebruik je ogen op een verstandige manier om je geest te beschermen in hetgeen je opneemt.

De knotsen
Bescherm het lichaam. Hoeveel perfect gevormde lichamen door God gecreëerd worden verwaarloosd naar mate we ouder worden? Door een verkeerde manier van eten en drinken, te weinig rust en weinig beweging verzwakken ons lichaam. De knotsen op het insigne herinneren ons eraan dat gezond leven van essentieel belang is voor ons lichaam.

De lantaarn
Bescherm de ander. Ons motto zegt ‘Gered om te dienen’. Als we proberen ons eigen lichaam, onze geest en onze ziel te beschermen, dan zullen we er ook alles aan doen om een baken te zijn en het pad te verlichten voor anderen. De verlichte lamp herinnert ons eraan om dat ook te zijn en dat ook proberen te doen. Elke beschermer streeft ernaar de weg/het pad te verlichten naar een gezond en gelukkig leven voor iedereen met wie hij/zij in contact komt.

De kleuren zijn de symbolische kleuren van het Leger des Heils:

Blauw
staat voor: de reinheid van de ziel

Rood
staat voor: het bloed van Jezus Christus

Geel
staat voor: het vuur van de Heilige Geest