Doneren

Scouting Vereniging Leger des Heils biedt kinderen uit gezinnen met een smalle beurs een uitdagende vrijetijdsbesteding.

Het aanbieden van Scouting kost geld. Daar kunnen we duidelijk over zijn. Er zijn in Nederland heel veel kinderen die dit daarom niet kunnen meebeleven. U kunt ons helpen door te doneren in het Scouting Fonds Leger des Heils. Maak een bedrag naar keuze over naar rekeningnummer NL72RABO0707070171 t.n.v. Leger des Heils te Almere. Vergeet daarbij niet te vermelden dat uw gift bedoeld is voor LdH Scouting.

Namens alle kinderen en jongeren hartelijk bedankt!