Bestuur

Scouting Vereniging Leger des Heils wordt bestuurd door het bestuur van de vereniging, bestaande uit het dagelijks bestuur en de afgevaardigden van de scoutinggroepen en avonturenclubs.

Binnen onze vereniging hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Eén ervan is dat wij het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland hanteren. Daar waar er aanvullende afspraken zijn gemaakt zijn deze vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement Scouting Vereniging Leger des Heils.  Je kunt deze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren.

Het bestuur van de vereniging stelt het huishoudelijk reglement vast in de bestuurvergadering. 

Statuten

De juridische basisregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten. Dit is het formele raamwerk voor een vereniging. De praktische uitwerking van die regels is beschreven in het huishoudelijk reglement.