Leger des Heils en Scouting bieden kinderen in achterstandswijken uitdaging en plezier

11-05-2015

Zaterdag 9 mei zijn het Leger des Heils en Scouting Nederland een verdere samenwerking aangegaan om – met name in wijken waar kinderen het moeilijker hebben – nieuwe Scoutinggroepen te gaan starten om zo meer meiden en jongens de kans te bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen. De officiële samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend door commissioner Hans van Vliet en Jan Koehoorn, directeur van Scouting Nederland. Dit gebeurde als opening van de Landelijke Scoutingdag in Ede, waarbij alle jeugdleden van de Leger des Heils Scoutinggroep aanwezig waren.

Uit het Armoedesignalement 2014, een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat steeds meer kinderen niet de middelen hebben om zich aan te sluiten bij een club of vereniging. Mede dankzij het Leger des Heils kan Scouting Nederland juist ook deze kinderen een uitdagend programma bieden. Momenteel heeft het Leger des Heils al diverse Scoutinggroepen, verspreid over heel Nederland. Op dit moment is het Leger des Heils bezig met het opstarten van een nieuwe Scoutinggroep in Amsterdam Zuid-Oost, zodat ook daar kinderen de kans krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.

De samenwerking tussen het Leger des Heils en Scouting is niet nieuw: al sinds 1913 biedt het Leger des Heils wereldwijd Scouting aan. Het Leger des Heils helpt bouwen aan een maatschappij waarin jonge mensen een constructieve rol spelen en de mogelijkheid hebben zich zowel geestelijk, mentaal als fysiek te ontwikkelen.