Kinder- en Jongerenweekend 2018

Kinderen en Jongeren aan zet!

image

Van 23 t/m 25 maart zijn over de hele wereld in het Leger des Heils de kinderen en jongeren aan zet geweest! Het thema voor dit weekend was 'Schitter!', gebaseerd op het bijbelgedeelte dat te vinden is in Jesaja 60:1. Niet elk korps heeft hier in de lijdenstijd aan mee kunnen doen, maar niet getreurd! Het materiaal op deze pagina blijft beschikbaar!

Het is ons oprechte gebed dat deze focus kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen helpt om beter te begrijpen en te ervaren dat Jezus het 'Licht der wereld' is en dat door Hem wij ook mogen schitteren! We hopen en bidden dat Gods licht in elke donkere hoek gaat schijnen als de kinderen en jongeren van deze wereld antwoord geven aan Gods oproep om op te staan en te schitteren!

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. (Jesaja 60:1 NBV)

Voor dit weekend zijn er materialen ontwikkeld door de afdeling Jeugd- en Jongerenwerk in Canada. Hiernaast kunt u deze materialen vinden in het Nederlands.

Als je een Kinder- en Jongerenweekend in jouw korps organiseert, dan zou dit er als volgt uit kunnen zien:

Vrijdag

Missionaire jongerenactiviteit in de buurt

Zaterdag

Een kindergebedsactiviteit of Messy Church (Kliederkerk)

Zondag

De samenkomst wordt geleid of ondersteund door kinderen en jongeren. Denk hierbij aan kinderen en jongeren die de muziek leiden, die het moment van gebed leiden of die de overdenking verzorgen. Deze samenkomst is een uitgelezen kans om de dromen en mogelijkheden van onze jongeren voor het voetlicht te laten komen!