Temperaturen van boven de dertig graden... Dans, Theater, Sport, Media en Muziek... Een boottochtje met vrienden... en... ontmoetingen met Jezus... Dit waren de ingrediënten van SPA 2018, de creatieve week, die plaats heeft gevonden in Hotel Belmont van 21 t/m 27 juli 2018.

Al sinds jaar en dag organiseert het Leger des Heils in de zomer een week van creativiteit in de bossen bij Lunteren. Jongeren in de leeftijd tussen 9 en 30 jaar komen bij elkaar om hun gaven en creativiteit te ontwikkelen, maar ook om te groeien in hun relatie met Jezus. Dit jaar was het thema 'Painting the Future' en hebben we met elkaar nagedacht over het leven van Paulus en hoe wij kunnen leren van zijn leven en zijn relatie met Jezus. Naast de 'gewone' arts, zoals brass, modern music, choir, dance en theatre was ook voor het tweede jaar media een vak, nu met het dubbele aantal deelnemers. En als klap op de vuurpijl zijn een zestal deelnemers de hele week met het vak Sport & Discipleship aan de slag geweest.

SPA is een week waarin jongeren de gelegenheid krijgen om samen met hun leeftijdsgenoten God te zoeken. En we hebben gemerkt dat hij zich ook laat vinden. We hebben behoorlijk veel jongeren gezien die opnieuw of voor de eerste keer gekozen hebben om hun leven met Jezus te gaan leven. Daarnaast zijn er ook keuzes gemaakt om heilssoldaat te worden.

Leger des Heils, maak je borst maar nat, er komt een nieuwe generatie aan!