Verpleegafdeling de Dukdalf

Complexe zorg voor een bijzondere doelgroep

Verpleegafdeling de Dukdalf is de verpleegafdeling van de Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheid in Rotterdam. Op deze afdeling verblijven 44 volwassen mannen en vrouwen. De verpleegafdeling biedt langdurige, kortdurende en palliatieve (terminale) zorg aan haar bewoners. We bieden zorg aan kwetsbare mensen die naast hun somatische zorgvraag ook problemen hebben op andere gebieden. Het Leger des Heils is gespecialiseerd in de zorg voor mensen zonder helper, die in reguliere verpleeghuizen vanwege hun gedrag of problematiek niet goed passen. De Dukdalf is gelegen op een prachtige locatie, met uitzicht op de Coolhaven. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Een aantal kamers beschikt over een eigen douche en toilet, waardoor er ook opnames plaats kunnen vinden voor bewoners die in isolatie verpleegd moeten worden. Op iedere etage is een gezamenlijke woonkamer en eetkamer. In de woon-en eetkamer worden de maaltijden en koffie/thee geserveerd. De afdeling is voorzien van alle faciliteiten die voor verpleging nodig zijn. Afgestemd op de behoeften van de cliënt bieden wij behandeling, verpleging en verzorging. Door de cliënt centraal te stellen, wordt er niet alleen gekeken welke hulp nodig is, maar ook welke hulp het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en beleving van de cliënt. Dit alles met als doel dat de cliënt zich niet alleen geholpen, maar ook begrepen voelt.

Het Leger des Heils is gespecialiseerd in de zorg voor mensen zonder helper. Onze maatschappelijk werkers leveren hierbij een belangrijke bijdrage. Denk daarbij aan begeleiding bij de uitkering of schulden maar ook aan hulp en begeleiding bij huisvesting. Dagelijks zijn er activiteitenbegeleiders aanwezig, die individueel maar ook in groepjes activiteiten organiseren. De geestelijke verzorging van het Leger des Heils is actief betrokken en biedt geestelijke ondersteuning bij levensvragen. Op verzoek wordt er geestelijke verzorging vanuit een andere levensbeschouwing ingezet.

Samenwerking

Er is een samenwerking met Novicare. Novicare is gespecialiseerd in verpleeghuiszorg en verleent de medische, psychologische en paramedische behandeling voor de bewoners van de Dukdalf. Indien nodig wordt behandeling in de geestelijke gezondheidszorg aangevraagd. Het Leger des Heils heeft 5 verpleeghuizen in Nederland. Met deze huizen wordt kennis uitgewisseld en beleid opgesteld. Het jaarlijkse kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan wordt gezamenlijkheid opgesteld, waarbij de eigenheid van elke locatie voldoende herkenbaar blijft. De Dukdalf is daarnaast aangesloten op het Lerend Netwerk Conforte, het Netwerk van alle Rotterdamse verpleeghuiszorg-aanbieders. Het Leger des Heils heeft 5 verpleeghuizen in Nederland. Met deze huizen wordt kennis uitgewisseld en beleid opgesteld. Het jaarlijkse kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan wordt gezamenlijkheid opgesteld, waarbij de eigenheid van elke locatie voldoende herkenbaar blijft.

Voor wie?

Op verpleegafdeling de Dukdalf willen we zorg bieden aan de bewoners, zoals ex-daklozen, die niet goed passen binnen het reguliere verpleeghuis.

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via de Frontoffice: telefoonnummer 088 06 55 111 of btm.mcr@legerdesheils.nl

Plaatsing is mogelijk met een Wet Langdurige Zorg indicatie zorgprofielen VV4, VV6, VV8 en VV9, Eerstelijnsverblijf hoog-complex en Eerstelijnsverblijf palliatief en de CAK regeling voor ongedocumenteerden.

Waar kunt u ons vinden? Ons adres is: Coolhaven 118. 3024 AK Rotterdam. Telefoon: 010-22 11 600.

Kwaliteitsplan 2021-2022 Kwaliteitsverslag 2019