One Army

DUURZAAM RESULTAAT DOOR ÉÉN DOEL EN INTEGRALE AANPAK VOOR ONRUSTSTOKERS

Mensen met complexe problemen die moeilijk te benaderen zijn en onrust veroorzaken, kunnen gemeenten hoofdbrekens bezorgen. Met de One Army-aanpak van het Leger des Heils geven wij hen perspectief en gaan we overlast tegen. Op een manier zoals we dat gewend zijn: vasthoudend en daadkrachtig. Dankzij jarenlange ervaring met hulpverlening aan mensen aan de onderkant van onze samenleving deinst het Leger des Heils niet terug voor ‘ingewikkeld’ of ‘lastig’. Hoe complex ook, wij geloven in mensen en hun mogelijkheden. Wij laten hen niet los! One Army is beschikbaar voor de regio Zeeland.

Wij laten niet los

Moeilijk te plaatsen

One Army-cliënten hebben zonder uitzondering een lange geschiedenis van zorg achter zich. De aard van hun problemen en hun gedrag maken dat ze moeilijk te plaatsen zijn. Persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, schulden en dakloosheid maken de cirkel compleet.

De One Army-aanpak is een mix van toezicht, behandeling en begeleiding door de verschillende stichtingen van het Leger des Heils. Een team van specialisten vormt een vaste basis voor de intensieve zorg die we bieden. Onderstaande beslisboom gebruiken we bij de afweging of we deelnemers kunnen gaan begeleiden binnen One Army.

Daarmee verbinden we ons aan de cliënten, bieden hen de continuïteit die zij nodig hebben, ook over gemeente- en regiogrenzen heen. Dat kan, omdat we een landelijk werkende organisatie zijn. En als het nodig is, doorkruisen we bij de One Army-aanpak onze eigen werkprocessen. Omdat we weten dat je het ijzer moet smeden als het heet is: doortastendheid kan de doorbraak betekenen in het leven van mensen die te boek stonden als ‘opgegeven’. Omdat wij weten dat snel handelen het succes van de aanpak bepaalt én terugbetaalt.

"Met de One Army-aanpak is het Leger des Heils een betrouwbare partner van gemeenten en veiligheidshuizen om overlast te voorkomen of terug te dringen."

Alles onder één dak

Het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland heeft een gevarieerd zorgaanbod in huis:
- Maatschappelijke opvang;
- Beschermd wonen;
- Ambulante zorg;
- Arbeidstoeleiding;

Door Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) wordt ook drang en dwang vanuit het justitiële kader uitgevoerd.

We hebben expertise op het gebied van verslaving, forensische problemen en bij een verstandelijke beperking.