Missie

Er zijn voor mensen zonder helper. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens telt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Wij doen dit ook vanuit het besef dat mensen dit soms niet zelfstandig kunnen realiseren. Wij bieden daarom ondersteuning: zonder te veroordelen, vanuit een open houding, zolang het nodig is, in de vorm en met de intensiteit die de betreffende situatie vraagt. Wij zijn hiertoe geïnspireerd door de woorden en het voorbeeld van Jezus Christus.