Meldcode huiselijk geweld

meldcodehuiselijkgeweld

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en neemt deel aan het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (afgekort SISA). SISA is een signaleringssysteem waarin organisaties zichzelf kenbaar kunnen maken op het moment dat zij een zorg of traject aanbieden aan een jeugdige tot 23 jaar. Op deze wijze kan er door organisaties / hulpverleners sneller met elkaar samengewerkt worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw hulpverlener of contactpersoon.