Klachten

Goede zorg is onze zorg!

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te begeleiden of te behandelen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je dat aan ons vertelt. Hoe eerder je dat doet, hoe eerder we kunnen werken aan een oplossing.

Waarover kunt u klagen?

Uitgangspunten

Wij hechten belang aan een goede relatie tussen ons en onze cliënten. Daarbij gaan wij ervan uit dat als er een probleem ontstaat, de betreffende medewerkers/afdeling en de betreffende cliënt dit eerst samen proberen op te lossen. Lukt dat niet dan kan een officiële klacht worden ingediend en zullen wij er alles aan doen om dit zo goed mogelijk te behandelen en zo mogelijk op te lossen.

Ook mensen die geen hulp van ons ontvangen, kunnen een klacht indienen. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken. 

We gaan ervan uit dat de klacht eerst besproken wordt met de betreffende medewerker. Als je er niet samen uit komt of je bent niet tevreden over de oplossing, dan kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling. Als de klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, kun je onderstaande procedure volgen. Als het moeilijk voor je is om de klacht te omschrijven, kun je contact opnemen met de Clientvertrouwenspersoon. Hij/zij kan je helpen met het formuleren van de klacht. Je moet wel zelf deze klacht ondertekenen. 

Aanmelding en behandeling van de klacht 

  1. Een schriftelijke klacht wordt ingediend bij het klachtensecretariaat van Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, Kooikerweg 28, 3069 WP, Rotterdam;
  2. Je schrijft de klacht, bij voorkeur, op het speciale klachtenformulier. Dit formulier kun je ook opvragen bij de medewerkers of hiernaast aanklikken;
  3. Jouw klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris;

Ontvangstbevestiging van de klacht 

  1. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht ontvang je een schriftelijke bevestiging van de klachtenfuncionaris per post of mail.
  2. In deze bevestiging staat ook de termijn waarbinnen je een reactie kunt verwachten over jouw klacht.
  3. De afhandelingstermijn is zes weken, vanaf de dag van binnenkomst van jouw klacht. Als dit niet gehaald wordt, mag de organisatie de termijn verlengen met maximaal vier weken.

Behandeling van de klacht 

  1. De klachtenfunctionaris neemt na ontvangst van een klacht deze zo spoedig mogelijk in behandeling;
  2. Tijdens het onderzoek naar de klacht kan de klachtenfunctionaris jou om een toelichting vragen;
  3. Binnen de gestelde termijn ontvang je het oordeel of advies met betrekking tot jouw klacht van de klachtenfunctionaris. Hiermee is de klacht in principe afgehandeld.

Niet tevreden?

Het kan zijn dat je nog niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht. Er zijn dan diverse mogelijkheden om verder te gaan met jouw klacht. Je kunt dan terecht bij de externe klachtencommissie W&G. Als laatste mogelijkheid kun je daarna je klacht nog indienen bij de Geschillencommissie Zorg.

Op welke manier kunt u uw klacht indienen?

Mondelinge klacht op de locatie
Een klacht indienen kan mondeling bij de leidinggevende van de locatie waar u hulp ontvangt. De leidinggevende zal de klacht met u afhandelen.

Schriftelijke klacht bij de eindverantwoordelijke manager
Een schriftelijke klacht wordt ingediend op het Centraal Bureau aan de Kooikerweg 28  in Rotterdam. De klacht wordt behandeld door de manager die eindverantwoordelijk is voor de hulp die u ontvangt. U kunt altijd een schriftelijke klacht indienen, ongeacht of u uw klacht eerst mondeling ingediend heeft.

Vragen over de klachtenregeling?

Voor vragen over de regeling kun je terecht bij het klachtensecretariaat van het Leger des Heils RZW via mail zwn.secretariaat@legerdesheils.nl of telefoon: 010-2229888

Adres

Klachtensecretariaat Leger des Heils RZW
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam
E-mail: zwn.secretariaat@legerdesheils.nl