Eenzaamheid

Hulp voor mensen die zich eenzaam voelen

Steeds meer mensen in Nederland hebben te maken met eenzaamheid. Als Leger des Heils willen we hier iets aan doen. Daarom bieden wij diverse mogelijkheden voor mensen die zich (soms) eenzaam voelen.

Dagopvang

Hier en Nu

Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij de dagopvang Hier en Nu voor een praatje, een kop koffie en diverse andere faciliteiten. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de dagopvang is het een vindplaats voor kwetsbare, zorg mijdende mensen.
Meer over Dagopvang

Huiskamer van de buurt / Buurtsteunpunten

Bij Bosshardt

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest kent diverse ‘buurtsteunpunten’ zoals Bij Bosshardt. Deze ‘huiskamers’ zijn een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Men kan er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. De activiteiten die in een buurtsteunpunt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.
Meer over Huiskamer van de buurt / Buurtsteunpunten

Outreach & Soepbus

Veldwerk

Veldwerk is er voor dak- en thuisloze mensen. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, veelal verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. Zij zoeken zelf geen hulp, eerder mijden zij contact met hulpverleners. Hierdoor is er veel eenzaamheid onder deze groep mensen.
Meer over Outreach & Soepbus

Woonbegeleiding voor ouderen

Grijs Genoeg(en)

Juist onder ouderen komt eenzaamheid regelmatig voor. Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.
Meer over Woonbegeleiding voor ouderen