Cliënttevredenheidsmeting

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een cliënttevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de cliënten worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen. Bij een aantal documenten wordt gesproken over Leger des Heils Rijnmond Zuid West. Dit is onze nieuwe naam die wij vanaf 01-01-2020 gebruiken.

Hieronder kunt u de cliënttevredenheidsrapportages van Leger des Heils Maatschappelijke Centrum Rotterdam downloaden.

Downloads

Factsheet Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. 2019(n288) Factsheet Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (Laagdrempelige opvang) 2019(n45) Factsheet Het WB huis met traject(Laagdrempelige opvang)(n12)_14112019 Factsheet De Steiger met traject(Laagdrempelige opvang)(n13)_14112019 Factsheet De Meerpaal met traject(Laagdrempelige opvang)(n10)_14112019 Actsheet Het Roer met traject(Laagdrempelige opvang)(n10)_14112019 Factsheet Veerpleegafdeling De Dukdalf(Intramurale setting)(n11)_14112019 Et Het Bergse Huys(Intramurale setting)(n10)_14112019 Village(Intramurale setting)(n7)_14112019 Factsheet Woongroep de Vuurtoren(Ambulante setting)(n11)_v2_14112019 Factsheet Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (Intramurale setting) 2019(n96) Factsheet Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (Ambulante setting) 2019(n147) Rapport_C-toets_ouders_Leger des Heils Rijnmond Zuidwest_v2019-1 Rapport Workcenter Rotterdam(MCR)(n20) Factsheet Workcenter Rotterdam(MCR)(n20) Rapport Locatie 2 Centrale Keuken, Rotterdam(MCR)(n14) Factsheet Locatie 2 Centrale Keuken, Rotterdam(MCR)(n14)