Corona | Tijdelijke opvang MS Allegro

13-04-2020

Vanaf vrijdag 10 april opent de tijdelijke dag- en nachtopvang op MS Allegro te Rotterdam haar deuren voor deelnemers (cliënten) om de grote druk op reguliere nachtopvang locaties te verminderen. Dit om te zorgen dat zij meer afstand van elkaar kunnen houden om zo de verspreiding van het coronavirus te onderdrukken. Daarmee zijn we ook in staat om ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Op het schip zijn zo'n tachtig kamers voor de daklozen. "Als het Leger des Heils willen wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM", vertelt onze regiodirecteur Gert Jan Freeke. "In overleg met de gemeente hebben we gekeken naar andere mogelijkheden." In de huidige nachtopvanglocaties slapen daklozen in stapelbedden. Daardoor is het 'anderhalve meter afstand houden' nauwelijks mogelijk. Vanaf vrijdagmiddag gaat de eerste groep naar het schip, dat ligt aangemeerd aan de kade van de Boompjes in Rotterdam. "Sinds een aantal weken mogen de mensen die bij ons in de reguliere nachtopvang verblijven ook overdag binnen blijven. Dat kan straks hier ook."

Unknown-4