50|50 Workcenter Rotterdam

Het 50|50 Workcenter Rotterdam is een uniek leer-werkbedrijf met een grote maatschappelijke betekenis. 50|50 is onderdeel van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen door het bieden van werk op maat. Wij geloven dat Werken Werkt. Meedoen in de samenleving, en in het bijzonder in het arbeidsproces, bevordert de zelfredzaamheid van mensen. De werkbegeleiders en re-integratiecoaches zijn gericht op arbeid met het oog op herstel. Ons doel is, om waar mogelijk, deelnemers weer terug te laten keren in het arbeidsproces.

Website 50|50 Workcenter Rotterdam