DIEN rekrutlessen

Rekrutenlessen

Welkom op de homepage van DIEN - Rekrutenlessen

Voorwoord

Informatie voor begeleiders

Begrippenlijst

#1 Introductie

#2 Het Leger des Heils

#3 De Bijbel

#4 Het wezen van God

#5 De zondeval

#6 De redding

#7 Nieuw Leven

#8 De Toekomst

#9 Heiliging

#10 Discipelschap

#11 Aanbidding

#12 Missie

#13 Sociale actie

#14 'Ik verklaar'

#15 Tot slot

#16 De inzegening