Planning en lesgeven D!EN

Rekruten

Doorgaans zijn rekruten, mensen met een verlangen om heilssoldaat te worden. Het ideale aantal voor een cursus ligt rond de acht deelnemers. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de cursus wil committeren en dat je voor minderjarigen de benodigde toestemming hebt. Deelnemers moeten ook bereid zijn om mee te doen aan het 1-op-1-discipelschap (zie verder in de les). Misschien is het nodig om deelnemers tijdens de cursus vrij te maken van andere verantwoordelijkheden in het korps.

Structuur

Het meest ideaal is als D!EN 15 weken achter elkaar doorloopt. De inzegeningsceremonie vormt dan les 16. Tussen de lessen door is er tijd voor reflectie en het maken van opdrachten. Soms is dit niet mogelijk, als je D!EN bijvoorbeeld samen met meerdere korpsen organiseert. Dan kun je de cursus ook in vijf weekenden houden, met ieder weekend drie lessen. Of misschien kies je ervoor om zeven weken lang iedere zaterdag samen te komen en twee lessen per keer door te nemen.

Data en tijden

Besluit in overleg met de deelnemers welke data en tijden geschikt zijn. Maak een overzichtelijke planning van alle zestien lessen en het huiswerk voor alle deelnemers en de korpsleiding.

Locatie

Kies een locatie die gastvrij en comfortabel is en geschikt voor diverse verwerkingsmethoden. Een groot klaslokaal of korpszaal kan ongezellig overkomen, terwijl een huiskamer de sfeer kan verhogen.

Assistenten

Regel één of twee assistenten. Iedere assistent committeert zich aan de hele cursusagenda. Het is niet prettig voor het groepsproces en vertrouwen wanneer verscheidene assistenten komen en gaan. Assistenten moeten betrouwbaar zijn en gepast gedrag vertonen. Bij jonge deelnemers is het goed als ook je assistent een recente VOG heeft (verklaring omtrent gedrag van de gemeente). We gaan ervan uit dat cursusleiders sowieso een geldige VOG hebben.

Handleiding voor leiders/lesindeling

Dit deel biedt een gedetailleerde beschrijving van elke les voor leiders. We raden je sterk aan om vooraf alles door te nemen, zodat je vertrouwd raakt met de inhoud en activiteiten. Zorg dat je de les in ‘de vingers’ hebt. Bestudeer alles grondig en schrijf zo nodig onderdelen in je eigen woorden op. Leg jezelf deze discipline op. Dat zorgt voor een ontspannen sfeer bij het behandelen van de les. Kies activiteiten die het best bij je groep passen. Leg alles vooraf klaar en test filmpjes en muziek alvast.

www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen

Op de website vind je veel begeleidend materiaal zoals de korte instructiefilmpjes voor elke les, hand-outs en muziek. Bij iedere lesomschrijving staat welke materialen je kunt gebruiken. Je hoeft alleen maar de hand-outs te printen en de andere materialen klaar te zetten. Er is zelfs een aanbiddingslied speciaal voor deze cursus! Wees niet bang zelf creatief te zijn.

Deelnemers

Voor iedere deelnemer is er een eigen pdf met de les. Hierin is ruimte voor eigen aantekeningen.

Leerstijlen

De deelnemers uit jouw groep verschillen van elkaar in leeftijd en opleiding, dus ook in leerstijl. Wetenschapper Neil Fleming onderscheidde bijvoorbeeld vier manieren om te leren. Bedenk daarbij: je groepsleden hebben ieder hun eigen voorkeur in het leren, maar jijzelf ook.

  • De visuele deelnemer leert het best al kijken; verhalen ondersteunt hij met plaatjes of schema's
  • De auditieve deelnemer luistert liever of weet pas wat hij wil zeggen als hij zichzelf hoort praten
  • De lezer/schrijver heeft een voorkeur voor informatie lezen
  • Voor kinestheten is tast en beweging belangrijk, gebaren ondersteunen het verhaal

Een andere wetenschapper, David Kolb, ontdekte dat mensen veelal vier fasen doorlopen om te leren: doen, dromen, denken en beslissen. Iedereen heeft zo zijn voorkeur voor een of meerdere van deze fasen. Bijna iedereen leert dus op een andere manier. D!EN biedt daarom verschillende soorten opdrachten, zodat iedereen met plezier leert.

Materiaal

  • Laptop, beamer, scherm of tv
  • Pennen en papier
  • Grote vellen van flip-over papier of behang
  • Bijbels
  • Spullen voor ijsbrekers en activiteiten
  • www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen

Gebruik van social media

We erkennen dat het internet en social media een belangrijke rol spelen in het leven van veel (jonge) mensen. Dat kun je gebruiken om als groep tussentijds contact te houden. Zorg dat je dit wel op veilige wijze doet, waarborg de privacy van de groep. Twijfel je ergens over, raadpleeg dan de afdeling Communicatie van het hoofdkwartier en lees meer via: www.veiligonline.info

Inzegeningsceremonie

De inzegening is de eindhalte van Dien! voor de deelnemers en het begin van een nieuwe reis als heilssoldaat. Dit is een feestelijke gebeurtenis, want iedere deelnemer doet een belofte aan God in deze nieuwe fase van discipelschap en als lid van het Leger des Heils.
Er zijn een paar belangrijke procedures voor de inzegening plaats vindt, zie hiervoor Leger des Heils Ceremoniën, hoofdstuk 2.
Naast de formaliteiten kun je voor iedere nieuwe heilssoldaat iets persoonlijks toevoegen dat de inzegening speciaal maakt. Ook al is dit een publiek moment, toch blijft het een persoonlijke ervaring in ieders leven. Het is belangrijk dat dit in de ceremonie tot uiting komt. Les 16 geeft ideeën voor de planning van de inzegening en dienst. Je treft er ook een vragenlijst die deelnemers helpt om na te denken wat zij bij de inzegening willen.

Definitie

Helemaal aan het einde van de lessen staan definities. Dit is een lijst van de gebruikte theologische en bijbelse woorden. Moedig de deelnemers aan om deze lijst aan te vullen met woorden die ze horen, maar niet begrijpen. Los zelf of samen op wat deze begrippen betekenen, zo wordt hun woordenschat breder.

Certificaat

Iedere deelnemer - of hij of zij nu wel of niet heilssoldaat wordt - ontvangt na het volgen van de lessen een certificaat van deelname. Print dat voor ze via: www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen. Het certificaat oogt mooi als je het plastificeert.