Pastorale zorg

Pastorale zorg

Vanuit de korpsen van het Leger des Heils worden diverse cursussen en studiegroepen georganiseerd om meer te weten te komen over het christelijk geloof. Tevens leveren zij pastorale zorg aan mensen die daar behoefte aan hebben.