Wonen - hulp met onderdak

Voor sommige mensen is de hulp die zij nodig hebben zo complex, dat dit enkel intern geleverd kan worden. Bij anderen is het krijgen van een dak boven het hoofd een onderdeel van de hulpvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de hulp die wij bieden in combinatie met onderdak.

Beschermd wonen

Huis en Haard

Huis en Haard is er voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen. In deze beschermde woonvorm krijgen de deelnemers een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Dit maakt Huis en Haard voor velen een beschermd en veilig thuis.
Meer over Beschermd wonen

Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Domus

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de deelnemer staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
Meer over Beschermd wonen voor verslaafde mensen

Beschemd Wonen Modulair

Modulair wonen gericht op zelfstandigheid en ondersteuning die nodig is

Beschermd Wonen Modulair biedt hulp aan volwassen mannen en vrouwen die moeite hebben zich staande te houden in de maatschappij. Deelnemers huren een studio bij het Leger des Heils. De begeleiding en ondersteuning is gericht op het maximaal bevorderen van de kwaliteit van leven. Deelnemers zijn per definitie kwetsbaar. Uitgangspunt is dat deelnemers hier zo normaal mogelijk wonen.
Meer over Beschemd Wonen Modulair