Wachtlijsten

In het algemeen hebben de regio's Twente en IJsselland geen wachtlijsten voor haar voorzieningen en kan er binnen de wettelijke termijn gestart worden met de zorg.

Voor informatie over de actuele situatie kunt u contact opnemen met Bureau Trajectmanagement:

IJsselland: tel. nr. 088 - 065 2240 of @ tmzwolle@legerdesheils.nl

Twente: tel. nr. 088 - 065 2240 of @ tmtwente@legerdesheils.nl