Opvoeding

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk hieronder welke afdeling het beste past bij uw hulpvraag.

Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

MTFC

MTFC is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het behandelprogramma wordt ingezet in plaats van een gesloten plaatsing; detentie of plaatsing in gesloten jeugdzorg.
Meer over Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Meer over Gezinsbegeleiding

Kinder- en jeugdcoaching

Kinder- en jeugdcoaching

Kinder- en jeugd coaching richt zich op kinderen die zich door omstandigheden in de thuissituatie niet optimaal kunnen ontwikkelen. De coach begeleidt kinderen en jeugdigen op sociaal-emotioneel gebied en helpt ze om op een adequate manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden. Doel is het vergroten van de draagkracht van de kinderen/ jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen.
Meer over Kinder- en jeugdcoaching