Klachten en dan...?

Leger des Heils W&G Overijssel doet zijn best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom hopen we dat je het ons vertelt. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Hoe eerder je dat doet, hoe eerder we kunnen werken aan een oplossing.

Indienen van een klacht

Als deelnemer kun je zelf een klacht indienen, maar je mag daarvoor ook een wettelijk vertegenwoordiger of een vertrouwenspersoon vragen. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kunnen je ouders, pleegouders of stiefouders een klacht indienen.

Een klacht bespreek je eerst met de medewerker die het betreft. Komen jullie er niet uit of ben je niet tevreden, dan kun je terecht bij de leidinggevende van de afdeling. Als dat ook niet werkt, kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Ben je niet tevreden over de afwikkeling van de klacht door de klachtenfunctionaris, dan kun je terecht bij de externe klachtencommissie. 

Als je niet tevreden bent over de afhandeling door de externe klachtencommissie, kun je in beroep gaan.

De manier om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris, de externe klachtencommissie en het in beroep gaan, wordt hieronder beschreven.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over:
* een beslissing die is genomen door een medewerker van het Leger des Heils;
* de manier waarop een medewerker met je is omgegaan;
* de wijze van werken van het Leger des Heils;
* de manier waarop er met je persoonsgegevens is omgegaan of met je privacyrechten die je hebt.

Klachtenfunctionaris

Een klacht bespreek je eerst met de medewerker. Kom je er samen niet uit, dan bespreek je dit met de leidinggevende van de afdeling. Als dat niet werkt, kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Leger des Heils W&G Overijssel.

Hiervoor schrijf je een brief naar:

Leger des Heils W&G Overijssel
t.a.v. klachtenfunctionaris
Tubantiasingel 5
7514 AA Enschede

Zet op de envelop VERTROUWELIJK.

Of je stuurt een e-mail naar:

klachten.overijssel@legerdesheils.nl

De klachtenfunctionaris zal samen met jou naar een oplossing zoeken.

Externe klachtencommissie

Ben je niet tevreden met de manier waarop de klachtenfunctionaris je klacht heeft afgehandeld, dan kun je een een brief sturen naar de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Leger des Heils. In de brief vermeld je altijd je naam, geboortedatum, adres en de reden van de klacht.

Klachtencommissie Leger des Heils W&G
t.a.v. ambtelijk secretariaat
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem (geen postzegel nodig)
Op de envelop zet je VERTROUWELIJK.

of per e-mail: klachtenlegerdesheils@cbkz.nl

In beroep gaan

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de externe klachtencommissie, kun je in beroep gaan. In sommige gevallen kan dit via de Geschillencommissie Zorg Algemeen en in andere gevallen via de rechter.

Vraag de leidinggevende van de afdeling of de klachtenfunctionaris om meer informatie.

Gaat je klacht over de manier waarop er met je persoonsgegevens of je privacyrechten is omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie ga je naar de klachtenfunctionaris.

Meer informatie

De officiële werkwijze rondom klachten is vastgelegd in een reglement, zie hiervoor bijgevoegd document.

Klachtenreglement

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling waar je op dat moment bij betrokken bent, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur. Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl.