Kinder- & Jeugdcoaching

Coaching voor kinderen en jeugdigen van 3 tot 18 jaar

Kinder- & Jeugdcoaching richt zich op kinderen die zich door omstandigheden in de thuissituatie niet optimaal kunnen ontwikkelen. De coach begeleidt kinderen en jeugdigen op sociaal-emotioneel gebied en helpt ze om op een adequate manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. Ook is er aandacht voor sociale vaardigheden. Doel is het vergroten van de draagkracht van de kinderen/ jeugdigen, waardoor protectieve factoren toenemen.

De Kinder- & Jeugdcoach komt wekelijks of eens per twee weken langs. De coach haalt het kind/de jeugdige op van huis en brengt hem of haar na afloop weer thuis. Tijdens deze ontmoetingen gaat de coach spelenderwijs aan de slag met het kind/de jeugdige. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: zelfbeeld en zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en lichamelijke gesteldheid. Ook leren de kinderen/jeugdigen keuzes te maken. Als ze aan de zijlijn staan wordt hen geleerd hoe ze weer mee kunnen doen. Door hen inzichten en vaardigheden te laten opdoen, draagt de coach bij aan de ontwikkeling van de kinderen en jeugdigen.

Duur

De duur van de coaching verschilt per situatie. Na drie maanden wordt de voortgang geëvalueerd. Daarna vindt elk halfjaar een evaluatie plaats.

Informatie & aanmelden

Wil je/wilt u meer informatie of jezelf/uzelf of iemand anders aanmelden, neem dan contact op met onze afdeling Trajectmanagement  tel. nr. 088 - 065 2240.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling waar je op dat moment bij betrokken bent, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.  Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl.

Downloads

AKJ_A7-folder-voor-Jongeren_WEB.pdf AKJ_flyer_Kinderen_WEB.pdf