Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door krachtgerichte benadering. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

 

'10' voor Toekomst | Gezinscoaching

Kinder- en Jeugdcoaching | Coaching voor kinderen en jeugdigen van 3 tot 18 jaar

50l50 Workcenters | Arbeidsre-integratie

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Domus | Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen

Herstart | Kortdurende opvang voor volwassenen

Herstart | Crisisopvang voor volwassenen

Housing First | Woning met ambulante begeleiding

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen

In Balans | Langdurige woonbegeleiding voor volwassenen

In Balans Take Off | Langdurige woonbegeleiding voor jongeren van 18 - 27 jaar

Veldwerk | Outreach & Soepbus

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding voor volwassenen

Voortgang Fast Forward | Tijdelijke woonbegeleiding voor jongeren van 18 - 24 jaar