Financiering van uw zorg

Financiering van Wonen en Zorg

Wanneer u van Leger des Heils W&G Overijssel zorg ontvangt en/of wanneer u woont in een van onze panden of woningen kan het zo zijn dat u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. Door de scheiding tussen Wonen en Zorg is het zo dat u aan het Leger des Heils W&G Overijssel een eigen bijdrage betaalt voor het wonen, het gaat hier dan om de huur inclusief voorzieningen als gas, water en elektra. Deze eigen bijdrage voor wonen geldt niet voor cliënten met een indicatie voor zorg met verblijf. Het kan zijn dat u van de overheid een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u bij het Leger des Heils ontvangt. Dit is afhankelijk van de financieringsvorm van uw zorg en uw persoonlijke omstandigheden, zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd.

Waarborgsom en schade

Er worden geen kosten berekend voor aanvullende diensten, zoals een tv-aansluiting of wassen van kleding.

Wel wordt een waarborgsom in rekening gebracht, die teruggeboekt wordt als er bij het vertrek uit een woning geen kosten meer komen die voor rekening van u zijn.

Als bij verhuizing artikelen ontbreken in de woning, kapot zijn of bijvoorbeeld er een sleutel te weinig is, krijgt u een rekening om de kosten van vervanging of reparatie te voldoen.

Ambulante begeleiding (zorg thuis)

Begeleiding wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. De gemeente berekent hiervoor een eigen bijdrage aan u. Deze bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Voor meer informatie www.hetcak.nl.

Ambulante jeugdzorg wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente of een gecertificeerde instelling. Voor ambulante jeugdzorg zorg bent u geen eigen bijdrage verschuldigd.

Zorg met verblijf

Beschermd Wonen wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. Voor de WMO bepaalt de gemeente de eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Voor meer informatie www.hetcak.nl  

De langdurige zorg aan mensen met een LVB indicatie (licht verstandelijk beperkt) wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Voor de zorg en verblijf in een van onze voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. Voor meer informatie over eigen bijdrage zie www.hetcak.nl  

Forensische zorg wordt gefinancierd door Justitie en u heeft hiervoor een indicatie nodig van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) of Reclassering (forensisch beschermd wonen en ambulante forensische zorg). Kijk voor meer informatie op www.nifpnet.nl.

Maatschappelijke Opvang / Kortdurende Opvang / Crisisopvang

Voor de ontvangen zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Voor het wonen betaalt u een eigen bijdrage aan Leger des Heils W&G Overijssel.

Dagbesteding

Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de WMO en u heeft hiervoor een indicatie nodig van de gemeente. De gemeente berekent hiervoor een eigen bijdrage aan u. Deze bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden zoals uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd. Voor meer informatie www.hetcak.nl.