Leger des Heils stopt met de opvang in Wehl

25-06-2019

Het Leger des Heils heeft het besluit genomen om te stoppen met de opvang in Wehl. De huidige bedbezetting binnen locatie Domus is niet (meer) voldoende voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Begin van deze week is het nieuws gedeeld met bewoners, personeel en andere betrokkenen. In de komende periode wordt samen met de gemeente en andere zorginstanties gekeken naar een passende woonplek voor de bewoners.  

Het Leger des Heils kan alleen opvang verlenen wanneer er een gezonde financiële omgeving is. Dat was op deze locatie niet meer mogelijk. Daarnaast stopt het huurcontract van het pand waardoor e.e.a. versneld in gang kon worden gezet.  

Stijgende kosten
Na de incidenten van vorig jaar is er extra personeel ingezet terwijl er minder deelnemers geplaatst werden. Door de aanscherping van de screening kwamen minder mensen in aanmerking voor deze locatie. Dit samen heeft geleid tot stijgende kosten en minder opbrengsten.