De voormalige Hagedoornschool bevordert samenhang in de wijk

22-05-2018

De Hagedoornschool is een voormalige basisschool in de wijk ‘het Nieuwstraatkwartier’ in Almelo. Deze school wordt door de gemeente Almelo aan de wijk ter beschikking gesteld om de sociale samenhang te vergroten. De Hagedoornschool wordt onder andere gedragen door het Leger des Heils Bij Bosshardt, wijkbewoners, Gemeente Almelo, De Klup, ’s Heerenloo, Buurtzorg en Scoop.  

De Hagedoornschool is een plek waar iedereen voor elkaar klaarstaat, waar een luisterend oor wordt geboden, waar iedereen elkaar helpt. Bijvoorbeeld met klusjes, invullen van formulieren en allerlei andere dagelijkse dingen. In de centrale ruimte staat een grote tafel waar bezoekers koffie kunnen drinken en mee kunnen doen aan activiteiten die worden georganiseerd. De Hagedoornschool organiseert op zaterdag 9 juni een open dag. Iedere betrokken organisatie zal een eigen programma maken voor deze dag. Iedereen is van harte welkom.

Kledingwinkel
Bij Bosshardt Almelo opent binnenkort een tweedehandskledingwinkel in de school. In deze ruimte bevindt zich ook een naai- en verstelatelier. Marjolein Heijboer is coördinator van de winkel en het naaiatelier. De winkel wordt vooral gedragen door bewoners uit de wijk. Het atelier en de winkel zijn er om bezoekers een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. Zij kunnen vrijwilligerswerk doen zoals kleding sorteren, maar ook kleding vermaken. Bezoekers kunnen zelf gebruikmaken van het atelier, maar ze hopen vooral opdrachten van buitenaf te krijgen.