Opvoedouder worden?

TFCO hoe word je een opvoedouder?

Het opvoedouderschap is een veeleisende taak, maar geeft eveneens erg veel voldoening. Het is daarom belangrijk goed geïnformeerd te zijn, zodat je de keuze kunt maken of opvoedouderschap bij jouw persoonlijke situatie past. Neem gerust contact met ons op om te bespreken of opvoedouder zijn iets voor jou is! (06-51036933 of mail opvoedouder@legerdesheils.nl).
image

Opvoedouders leveren een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de jongere. Zij bieden een jongere een veilige plaats van waaruit hij/zij aan zijn/haar problemen kan werken. Bij opvoedouders wordt één jongere geplaatst, minimaal zes en maximaal negen maanden. Zij kenmerken zich door het bieden van regelmaat en warmte en een consequente en eerlijke manier van met elkaar omgaan.

Opvoedouders zijn bijzonder gewone mensen. Bijzonder, omdat zij hun huis, hoofd en hart openstellen voor een jongere die nog veel te leren heeft. Gewoon, omdat zij dat doen met middelen waarmee zij hun eigen kinderen ook (zouden) opvoeden. Rust en regelmaat, aandacht en toezicht, steun en uitdaging.

Het opvoedouderschap is een veeleisende taak, maar geeft ook voldoening. Huidige opvoedouders beschouwen hun werk als een uitdaging waarvan zij veel leren. Zij zien het als een manier om invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en het in de praktijk brengen van hun christelijke geloof. Bovenal vinden zij het belangrijk jonge mensen een nieuwe kans te geven hun leven op de rails te krijgen. Dàt is waar het Leger des Heils voor staat: wij geven niemand op!

Gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen

In 2016 zaten in Nederland 3.000 jongeren in gesloten jeugdzorg of in justitiële jeugdinrichtingen. Zij wonen met ongeveer tien leeftijdsgenoten op een groep die allen vergelijkbare (gedrags-)problemen hebben. De meeste jongeren hebben te maken met een mix aan problematiek, die hun verblijf in een groep ingewikkeld maakt. Groepsbehandeling is vaak niet geschikt. Bovendien worden veel jongeren overgeplaatst, wat de problematiek verergert. In 2016 verbleven 500 jongeren langer dan een jaar achter gesloten deuren. Doordat de jongeren tijdelijk buiten de maatschappij verblijven, duurt resocialisatie steeds langer en kost meer inspanning én geld. In een groep is het risico groter dat jongeren elkaars probleemgedrag imiteren. Meer lezen over de impact van gesloten jeugdzorg? Klik dan hier voor een Onderzoek gesloten jeugdzorg door Raad voor de Kinderbescherming.

Opvoedouders bieden een oplossing

Waarom is behandeling bij opvoedouders een oplossing? Opvoedouders bieden een jongere continuïteit, in een gezin zijn geen wisselende begeleiders. Door de individuele aandacht in een gezin voelt een jongere zich sneller op zijn gemak. De behandeling sluit beter aan bij zijn persoonlijke omstandigheden. TFCO biedt zorg op maat. Door het krijgen van meer zelfvertrouwen leert een jongere vaardigheden om de problemen in zijn leven (beter) op te lossen. Plaatsing bij TFCO opvoedouders is een alternatief voor plaatsing in een gesloten instelling.

Ondersteuning

Als opvoedouder sta je er echter niet alleen voor! Je bent onderdeel van het team TFCO en werkt intensief samen met de teamleden. Dit is een belangrijk verschil met pleegouderschap. Je hebt de expertise van de teamleden altijd tot jouw beschikking. TFCO is gericht op het doen slagen van de plaatsing van de jongere binnen het opvoedgezin. Wij gaan zuinig met onze opvoedouders om! Aanstaand opvoedouders krijgen een voorbereidende training. Na plaatsing staat de programmasupervisor van het team zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag ter beschikking voor ondersteuning en coaching. De opvoedouders ontmoeten elkaar wekelijks onder leiding van de programmasupervisor om elkaar te steunen en ervaringen te delen.

Rol van de opvoedouders

Bij TFCO zijn de opvoedouders de ‘ogen en oren’ van het team. Je ziet elke dag waar de jongere goed in is en wat hij/zij nog zou moeten leren. Je helpt en ondersteunt hem/haar bij problemen en uitdagingen. Je bouwt met de jongere vooral een positieve en ondersteunende relatie op. Je bent aanwezig en beschikbaar om toezicht op hem/haar te houden. De jongere kan met jouw hulp en op grond van jouw observaties stapje voor stapje geholpen worden om succesvol te zijn. Hoe beter je het team informeert over wat het beste voor een jongere werkt, des te effectiever is het programma voor de jongere.

De jongere leert nieuwe vaardigheden via TFCO. Deze methode is erop gericht positief gedrag van de jongere aan te moedigen en te belonen. Via een puntensysteem verdient een jongere privileges en vrijheden. De methode is zodanig opgesteld dat de opvoedouders eventuele problemen makkelijk kunnen overdragen aan het team.

Opvoedouders verschillen van pleegouders en gezinshuisouders

Opvoedouders hebben altijd een team van experts tot hun beschikking voor advies en steun. Problemen worden snel aangepakt. Een ander verschil met pleegzorg en gezinshuisouderschap is dat de programmasupervisor van TFCO veel werk uit handen neemt van de opvoedouders. Ouderavonden op school, contacten met hulpverleners en (gezins) voogden, afspraken met gemeenten over de financiering en contact onderhouden met biologische ouders zijn géén verantwoordelijkheid van de opvoedouders. In de praktijk zien we dat ervaring als TFCO-opvoedouder een goede voorbereiding kan zijn op pleegzorg of gezinshuisouderschap.

Wil je meer weten over de functie en rol van opvoedouders? Bel gerust met de werving, selectie en trainingsmedewerker (WST-er) via 06-51036933 of mail opvoedouder@legerdesheils.nl.

De WST-er informeert je over het traject om opvoedouder te kunnen worden. Voorafgaand aan het definitieve besluit of je opvoedouder kunt en wilt worden, vindt een intensief wederzijds kennismakingsproces plaats. Je voert gesprekken over verwachtingen, persoonlijke situatie, draagkracht en draaglast. De WST-er komt op huisbezoek en brengt jouw gezin (met of zonder kinderen) zo goed mogelijk in kaart. Dit proces wordt afgesloten met een rapportage, voorbereidende training en een advies. Bij een positief advies krijgt één van de opvoedouders per plaatsing een arbeidsovereenkomst.

Functie eisen

Om geschikte opvoedouders te zijn is het vanzelfsprekend dat je binnen de eigen thuissituatie een veilige thuishaven kunt bieden en dat je stevig in je schoenen staat. Deze functie is bij uitstek geschikt voor koppels. Eigen kinderen en huisdieren zijn geen bezwaar. Het bieden van continue toezicht en de emotionele belasting maken dat deze functie voor een alleenstaande te zwaar is.

Daarnaast heb je:

 • een kamer beschikbaar in huis;
 • minimaal mbo werk- en denkniveau;
 • een rijbewijs B en een auto of woon je in de buurt van OV voorzieningen;
 • een positief christelijke levensovertuiging;
 • geen thuiswonend kind tussen de 14 en 18 jaar; en
 • de bereidheid om wekelijks te reizen naar Utrecht, Zwolle of Dordrecht.

We zijn tevens op zoek naar opvoedouders voor in weekenden en vakanties.

Arbeidsvoorwaarden

Naast voldoening van het opvoedouderschap kun je rekenen op:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 18 uur per week (€1.132 - 1.682 bruto per maand)
 • een onkostenvergoeding van circa €600-€670 per maand;
 • een voorbereidende training waarin je alles leert over het TFCO-programma;
 • dagelijks intensieve begeleiding; en
 • wekelijkse ondersteuningsbijeenkomsten.

Bent u geïnteresseerd om opvoedouder te worden?