Welkom bij Leger des Heils regio Oost

Leger des Heils W&G Gelderland is per 1 juli 2020 Leger des Heils regio Oost

Met ingang van 1 juli is onze regio-indeling gewijzigd. Gelderland en een deel van Overijssel (Twente) vormen samen de regio Oost. Met deze nieuwe regio-indeling werken we aan een toekomstbestendige organisatie waarbij kwalitatief goede en betaalde zorg voor onze deelnemers ons uitgangspunt blijft.

Informatie

Op zoek naar informatie in de regio Oost? Kijk dan vanaf nu op de website van Leger des Heils Oost:
www.legerdesheils.nl/oost