Opvoeding

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk hieronder welke afdeling het beste past bij uw hulpvraag.

Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Meer over Gezinsbegeleiding

Hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

JongLeren: Pleegzorg, Leefgroep, Mentorhuis, Woonstart voor Gezinnen, Maatschappelijke Opvang Jongeren (MOJ)

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij jeugdigen hulp op maat bieden. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Ook voor gezinnen met een complexe hulpvraag kan JongLeren ingezet worden.
Meer over Hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

Woontraining voor jongeren

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.
Meer over Woontraining voor jongeren

Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

MTFC

MTFC is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het behandelprogramma wordt ingezet in plaats van een gesloten plaatsing; detentie of plaatsing in gesloten jeugdzorg.
Meer over Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

Pleegzorg

voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar

Kinderen moeten in een stabiele omgeving kunnen opgroeien. Maar heel veel jongens en meisjes worden in hun gezin geconfronteerd met veel problemen waardoor zij (tijdelijk) niet langer thuis kunnen wonen. Leger des Heils regio Oost biedt verschillende vormen van pleegzorg voor jongeren van 0 tot 21 jaar. Pleegzorg Leger des Heils is er voor alle kinderen zonder thuis. Waar anderen stoppen, gaan wij als kleinschalig sterk pleegzorgteam dóór. Wij geloven in SAMEN STERK met ouders en pleegouders rondom het KIND.
Meer over Pleegzorg