Corona

Corona maatregelen van Leger des Heils regio Oost

Op deze pagina leest u onze maatregelen en delen we actuele informatie over onze locaties.

Leger des Heils regio Oost zet - ook ten tijde van een coronacrisis - alles op alles om mensen, die zorg en hulp nodig hebben, te ondersteunen.
Het coronavirus zorgt in Nederland voor een ongewone situatie met bijzondere maatregelen. Er zullen ook creatieve en ad hoc maatregelen nodig kunnen zijn. Als Leger des Heils doen we er alles aan de zorg en begeleiding voor onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers zo goed mogelijk te doen. We zijn dankbaar voor ieders inzet daarbij!

Onze medewerkers zijn beschikbaar voor mensen die een beroep doen op onze hulp en ondersteuning. In geval van ziekte kan een collega de ondersteuning van diens deelnemers, waarnemen. Als de situatie zich aandient dat er door ziekte gaten in het rooster vallen, kunnen medewerkers van afdelingen die normaliter niet direct bij de zorg betrokken zijn, inspringen voor hand- en spandiensten. Ditzelfde geldt voor vrijwilligers. Uiteraard kijken we hierbij goed naar de mogelijkheden en de kwaliteit van zorg. Dit kan per situatie verschillen.

Adviezen RIVM opvolgen
De adviezen van het RIVM gelden voor iedereen.
We bespreken deze dan ook met de mensen die een beroep doen op onze zorg en ondersteuning. In geval van een mogelijke besmetting nemen we contact op de plaatselijke GGD en spreken we met betrokkene door wat de beste manier van handelen is. Dat geldt ook als we ons zorgen maken over mensen die buiten slapen en/of in de laagdrempelige opvanglocaties.

Versoepeling maatregelen

24-uur afdelingen
24-uurs afdelingen zijn zorglocaties. Dit betekent dat we zo lang mogelijk zorg blijven bieden.
Uitzonderingen zullen hier genoemd worden.

50|50 locaties
50|50 is aangemerkt als zorglocatie. Dit betekent dat we zo lang mogelijk zorg blijven bieden.
Uitzonderingen zullen hier genoemd worden.

Bij Bosshardt
Onze locaties Bij Bosshardt in Ede en Twente alsmede De Verbinding in Apeldoorn zijn inmiddels weer geopend.
N.b. Wij informeren u z.s.m via deze website over de activiteiten van de Soepfiets in de binnenstad van Arnhem en Ede.

Ambulant medewerkers / pleegzorgwerkers
Onze ambulant medewerkers en pleegzorgwerkers blijven zoveel mogelijk hun werk gewoon doen. Zij maken op inhoud een inschatting of huisbezoek mogelijk is, danwel dat er gecommuniceerd wordt via de mail, telefonisch, app of skype. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die gelden voor zowel de cliënten/deelnemers als voor onze ambulant medewerkers en pleegzorgwerkers. 

Medewerkers van het Bedrijfsbureau werken in principe thuis.
Het bedrijfsbureau is wel telefonisch bereikbaar via 088 065 67 00 of via gelderland@legerdesheils.nl