Deelnemerstevredenheidsmeting

2018

Sinds 2006 laat het Leger des Heils regelmatig een deelnemerstevredenheidsmeting uitvoeren. De resultaten van deze meting leveren informatie op voor het verbeteren van de dienstverlening en geven de mogelijkheid om in- en extern verantwoording af te leggen. De uitkomsten zullen waar gewenst door de medewerkers in overleg met de deelnemers worden vertaald in verbeteringen in de diverse werkeenheden en afdelingen.

Op deze pagina kunt u de meest recente deelnemerstevredenheidsmetingen van Leger des Heils W&G Gelderland downloaden.
Middels de knop in de rechterkolom kunt u de landelijke deelnemerstevredenheidsmetingen van het Leger des Heils bekijken.

Downloads

Tevredenheidsmeting Deelnemers LdH- G Totaal 2018 Factsheet _v2018-1 Tevredenheidsmeting Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Domus Nijmegen_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Ambulant Apeldoorn_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Ambulant Ede_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_De Wending - Beschermd Wonen_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_De Wending - Meerzorg_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Domus Batelaar_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Maatschappelijke Opvand Ede_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_Vast en Verder Arnhem_v2018-1 Tevredenheidsonderzoek Deelnemers 2018 Factsheet Leger des Heils_Gelderland_De Wending - Verblijf_v2018-1