Onafhankelijke cliëntondersteuning

Indien u een indicatie heeft voor langdurige zorg (WIz-indicatie) heeft u recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover.

Voor deze ondersteuning kunt u op verschillende plekken terecht bij:

Adviespunt Zorgbelang, telefoon 026 - 20 20 620 ( op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur) of stuur een
e-mail naar: cliëntondersteuner@zorgbelanggelderland.nl 

MEE Veluwe, onafhankelijke cliëntondersteuning. Neem rechtstreeks contact met ons op:
•MEE Veluwe: T 055 526 92 00
•MEE IJsseloevers: T 088 633 0 633

http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/ondersteuning-bij-langdurige-zorg
•De ondersteuning van MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.