Paasdienst Kapel Caesarea

05-04-2015 , Kapel Caesarea Ugchelen - Hoenderloseweg 108

Kapel Caesarea Ugchelen - Hoenderloseweg 108 Onbekend

Op Eerste Paasdag, zondag 5 april 2015, is er om 16.00 uur een paasdienst in Kapel Caesarea. Deze kapel bevindt zich op het terrein van het Leger des Heils in Ugchelen aan de Hoenderloseweg 108 - 110. Het belooft een muzikale dienst te worden onder leiding van majoor mevrouw M. Poppema. Muziekkorps Almelo van het Leger des Heils zorgt voor de muzikale begeleiding. Ook wordt er in deze dienst aandacht besteed aan de kinderen, zij zijn van harte welkom!

De Kapel met prachtige gebrandschilderde ramen ligt in de bosrijke omgeving van Ugchelen. Tijdens de dienst vertelt één van de huidige bewoners van Ontwenningscentrum De Wending zijn/haar levensverhaal. Uiteraard staat verder het Paasevangelie centraal. Na de dienst is er voor alle aanwezigen koffie/thee en iets lekkers. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen, de Kapel gaat om 15.15 uur open.

Links naast de kapel op het Caesarea terrein bevindt zich het gerestaureerde hoofdgebouw van het Leger des Heils Gelderland. Dit wordt gebruikt als kantoor en als woonruimte voor 35 cliënten van Beschermd Wonen. Zij worden hier 24 uur per dag begeleid op weg naar zelfstandig wonen. Aan de andere kant van de kapel staan de gebouwen van Ontwenningscentrum De Wending. Hier volgens 36 cliënten een behandeling en/of een woon- en werktraining.In het voormalige ketelhuis links op het terrein is de Werkschuur van de cliënten van De Wending. Vanuit de werkschuur onderhouden zij de tuinen en het bos rond terrein Caesarea.

Collecte voor herstel van het gewone leven

Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor de vrijetijdsprojecten van het Leger des Heils. Zoals de voetbalcompetitie voor dak- en thuislozen, de Dutch Street Cup en de workshopweek Kunst & Theater. Deze projecten dragen bij aan het herstel van het gewone leven van cliënten. Door talenten te ontdekken en bruggen te slaan naar verenigingen en clubs vinden cliënten sneller en beter aansluiting bij vrijetijdsactiviteiten in de maatschappij. Hierdoor bouwen zij sociale contacten en een nieuw netwerk op,