Wonen - hulp aan huis

Sommige mensen lukt het niet op het huis op orde te houden. Dit kan huisuitzetting tot gevolg hebben. Om dit te voorkomen bieden wij diverse vormen van hulp aan.

Jongerenwoningen

Voortgang t/m 22 jr

Aan jongeren t/m 22 jaar biedt het Leger des Heils een woning en woonbegeleiding. Je moet hiervoor regiobinding hebben met Den Haag, een inkomen hebben, en zelfstandig kunnen wonen.
Meer over Jongerenwoningen

Langdurige woonbegeleiding

In Balans

In Balans begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere hardnekkige problemen tegelijkertijd, waaronder het ontbreken van woonvaardigheden. Daarnaast is veelal sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen.
Meer over Langdurige woonbegeleiding

Housing First

Woning met begeleiding voor verslaafde dak- en thuislozen

Housing First biedt hulp aan dakloze inwoners met meervoudige problemen, psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
Meer over Housing First

Nazorg Ex-gedetineerden

Nazorg ex-gedetineerden

Mensen die net uit detentie komen hebben vaak ondersteuning nodig bij hun re-integratie op het gebied van wonen en participatie. We helpen hen bij het vinden een zinvolle dagbesteding, steunende contacten en waar wenselijk het trainen van woonvaardigheden.
Meer over Nazorg Ex-gedetineerden

Tijdelijke woonbegeleiding

Voortgang

Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.
Meer over Tijdelijke woonbegeleiding

Woonbegeleiding voor ouderen

Grijs Genoeg(en)

Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.
Meer over Woonbegeleiding voor ouderen

Bijzondere Schoonmaak van woningen

Het bijzondere schoonmaakteam van het Leger des Heils helpt mensen die in een ernstig vervuild huis leven. Samen maken we de woning bewoonbaar. Zo kunnen we regelmatig huisuitzettingen voorkomen en maken we de weg vrij voor verdere hulpverlening. Een vervuild huis is vaak een topje van diepliggende problemen, zoals psychische problemen, ziekte, schulden, verslaving of sociaal isolement..
Meer over Bijzondere Schoonmaak van woningen