Voortgang

Tijdelijke ambulante woonbegeleiding voor volwassenen

Voortgang begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.

We gaan een of twee keer per week thuis op bezoek bij de cliënt. Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en orde in het huishouden. Het vinden en houden van een baan vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de cliënt doelen op. We beginnen bij wat de cliënt zelf kan versterken en bij het aanleren van (woon)vaardigheden. Successen vieren we. Bij sommige onderwerpen kan de woonbegeleider adviseren om de hulp van een collega-instelling in te roepen, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. Indien van toepassing zijn er contacten met de reclassering. Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan opbouwen, waarbij problemen hanteerbaar zijn en geen strafbare feiten worden gepleegd.

In de maatschappij

We leren mensen mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen, waardoor recidivekansen kleiner worden. Door de focus op werk dragen we bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voorkomt Voortgang dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld.

André:

"Het scheelde niet veel of ik was uit huis gezet. Ik betaalde mijn rekeningen niet, kocht veel liever drugs. Gelukkig heeft het Leger des Heils mijn huur overgenomen. Dit betekende wel, dat ik me begeleidbaar op moest stellen, zo heet dat. Geen punt, want ze leren me alles wat nodig is om het straks zelf te kunnen. Ze hielpen me weer aan werk. Ik verdien mijn eigen brood. Ik ben weer mens."

Duur

Gemiddeld een jaar.

Gemeenten

Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout , Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude

Aanmelden

Aanmelding kan via een gemeentelijke verwijzing (maatwerkvoorziening of ondersteuning). Geef daarbij het Leger des Heils als voorkeursaanbieder op.

Geen verwijzing of een nog geldige AWBZ of justitiële indicatie? Neem contact op met:

Bureau Trajectmanagement
T 070 360 55 07
gld.btminfo@legerdesheils.nl

Aanmelden regio Noord-Holland

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM)  

Hoe bereikbaar:

De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl