Pleegouder worden

jong kind of een tienermoeder opvangen in uw eigen gezin

We geloven dat elk kind een liefdevolle opvoeding verdient. Helaas zijn er ouders die (tijdelijk) niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Een pleeggezin is dan het beste alternatief. Helpt u ons mee om meer kinderen een warm thuis te geven? Vanuit Vliet & Burgh, onderdeel van het Leger des Heils, werken we met projectgezinnen. We zoeken liefdevolle gezinnen voor jonge kinderen. Daarnaast zoeken we ervaren pleegouders voor tienermoeders met hun baby. We gunnen het ieder kind om op te groeien in normaal gezinsverband, zodat het de liefde, aandacht en verzorging krijgt die het nodig heeft. Word pleegouder via het Leger des Heils!
image

Jonge kinderen

Ieder kind verdient een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er kinderen die deze opvoeding niet ontvangen. Sommige kinderen groeien op in een problematische thuissituatie en kunnen daar (tijdelijk) niet blijven. 
Voor jonge kinderen is de opvang in een pleeggezin dan het beste alternatief. De opvang is altijd van zo kort
mogelijke duur. Dit varieert van enige dagen tot een jaar. In deze periode wordt naar een vervolgplek gezocht of kan het kind terug naar de eigen ouders.

Tienermoeders met baby

Er kloppen ook meisjes aan die met hun baby op straat terecht zijn gekomen. Deze tienermoeders hebben opvang nodig in een liefdevol gezin. Ze hebben zorg en aandacht nodig en een veilige omgeving waarin zij zich verder ontwikkelen tot volwassene en moeder. 
We zoeken gezinnen waar tienermoeders met hun baby zich weer thuis kunnen voelen. Als gezin geeft u hen weer zicht op een nieuwe toekomst. De duur van deze opvang is ongeveer tussen de 6 en 12 maanden.

Voorwaarden

Pleegouder worden kan dus ook bij het Leger des Heils. Wij vertellen u graag meer over dit boeiende werk. We zijn een christelijke organisatie. We vragen aan projectgezinnen om onze doelstellingen te onderschrijven. Voor begeleidingsbezoeken is het van belang dat u niet verder dan 25 km van Voorburg woont.

Meer informatie of aanmelden als pleegouder

informatie over pleegzorg jonge kinderen informatie over pleegzorg tienermoeders aanmelden als pleegouder / projectgezin