Opvoeding

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk hieronder welke afdeling het beste past bij uw hulpvraag.

Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Meer over Gezinsbegeleiding

Crisisopvang en observatie jonge kinderen

JongLeren

JongLeren is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag. Door een brede samenstelling van hulpmogelijkheden kunnen wij onze cliënten hulp op maat bieden. Doel is het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige.
Meer over Crisisopvang en observatie jonge kinderen

Crisisopvang zwerfjongeren

Van de Straat

De crisisopvang van zwerfjongeren is bedoeld voor jongens en meiden tussen de 16 en 25 jaar. Het verblijf op de crisisopvang voor zwerfjongeren is voor de duur van vier weken en kan indien nodig verlengd worden met nogmaals vier weken. Bij het vooruitzicht op een perspectief kan hierop nog een maximale verlenging van twee weken plaatsvinden.
Meer over Crisisopvang zwerfjongeren

Jongerenwoningen

Voortgang t/m 22 jr

Aan jongeren t/m 22 jaar biedt het GLD een woning en woonbegeleiding. Je moet hiervoor regiobinding hebben met Den Haag, een inkomen hebben, en zelfstandig kunnen wonen.
Meer over Jongerenwoningen

Pleegzorg

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien vinden we het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom geven wij de voorkeur aan plaatsing bij familie of bekenden van kind en/of ouders. We onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind.
Meer over Pleegzorg

Tienermoederopvang

Zij aan Zij

Zij aan Zij richt zich op jonge vrouwen die met hun kinderen op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn. We bieden hen een veilige en stabiele basis om aan hun toekomst te bouwen. Samen met de cliënt brengen we de problemen in kaart en stellen doelen om aan te werken.
Meer over Tienermoederopvang

Vrouwenopvang

Zij aan Zij

Zij aan Zij richt zich op vrouwen die (met hun kinderen) op straat terecht zijn gekomen door huiselijk geweld of een combinatie van problemen.
Meer over Vrouwenopvang

Woontraining voor jongeren

Vast en Verder

Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden en leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma.
Meer over Woontraining voor jongeren