Klachten en dan..?

Hoewel we onze uiterste best doen om onze cliënten goed en doeltreffend te ondersteunen, kan het toch voorkomen dat u ontevreden bent over uw begeleiding of overlast ondervindt van een locatie van het Leger des Heils.

Het is dan mogelijk om een klacht in te dienen.

In eerste instantie is het altijd goed uw klacht persoonlijk kenbaar te maken aan degene of de afdelingsmanager van de locatie die het betreft.

Mocht dat niet mogelijk zijn of niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid, dan kunt u een brief sturen naar de directeur.

Adres:
Leger des Heils W&G Noordwest
t.a.v. Regiodirecteur
St. Barbaraweg 4
2516 BT Den Haag
directiesecretariaat.gld@legerdesheils.nl

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging.

De directeur stelt een onderzoek in en zal uiterlijk binnen vier weken contact met u opnemen.


(Pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, kunnen voor ondersteuning bij hun klacht terecht bij het AKJ, zie de knop op de rechterkant van deze pagina.