Jongerenwoningen

Woning met woonbegeleiding voor Haagse jongeren tot en met 22 jaar

Jongerenwoningen zijn er voor Haagse jongeren t/m 22 jaar die (dreigend) dakloos zijn. Het biedt jongeren tijdelijk een kamer in een gedeelde woning waarin zij zelfstandig wonen. De keuken en het sanitair wordt gedeeld met 1 tot 3 jongeren. De jongeren kunnen nog een steuntje in de rug gebruiken op één of meerdere van de volgende leefgebieden: financiën, dagbesteding, middelengebruik, justitie, opvoeding of psychische gesteldheid. Een jongerencoach komt wekelijks langs om de jongere te helpen binnen een jaar zijn/haar leven weer op de rit te krijgen. Er wordt gewerkt vanuit de herstelgerichte benadering. Het doel en de verwachting is dat de jongere na een jaar ondersteuning voldoende zelfredzaam is om door te stromen naar zelfstandige huisvesting.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de jongerenwoning moet de jongere regiobinding hebben met Den Haag, over een inkomen beschikken en voldoende woonvaardigheden bezitten om zelfstandig te kunnen wonen. De begeleidingsbehoefte van de jongere vraagt niet meer dan 1 tot 2 uur begeleiding per week. De jongere is bij aanmelding niet ouder dan 22 jaar. Om de woning te behouden moet de jongere zich begeleidbaar opstellen en - vanzelfsprekend - de woonkosten betalen.

Voorwaarden

Om een woning en woonbegeleiding te kunnen krijgen, moet de jongere regiobinding hebben met Den Haag, een inkomen hebben, en zelfstandig kunnen wonen. De jongere is bij aanmelding niet ouder dan 22 jaar. Om de woning te behouden moet de jongere zich begeleidbaar opstellen en - vanzelfsprekend - de woonkosten betalen.

Aanmelden

Aanmelden kan via het Daklozenloket van de gemeente Den Haag. 
Zie voor meer informatie de aanmeldwebsite van het Daklozenloket.