Herstelgericht werken

Binnen het Leger des Heils werken we steeds meer herstelgericht. Daarmee bedoelen we dat we geloven dat iedereen kan herstellen, dat iedereen talenten heeft die (meer) gebruikt kunnen worden, en dat iedereen (meer) eigen regie over zijn leven kan nemen.
image

SRH

SRH staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, ofwel: op een geordende manier actief bezig zijn met herstellen.
De woonafdelingen hebben via de RINO groep hierin training ontvangen. Bij al deze afdelingen is nu SRH groepscoaching begonnen om de methodiek verder te implementeren. Tijdens deze groepscoaching wordt binnen het team gezocht naar mogelijkheden om nog meer aan te sluiten bij krachten en wensen van clienten.
Binnen de SRH-methodiek werken we veel met het persoonlijk profiel: een inventarisatie van wensen, huidige mogelijkheden en krachten uit het verleden. Uit dit persoonlijk profiel volgt het plan van de client.

Ervaringsdeskundigheid

We willen meer gaan werken met ervaringsdeskundigen. Op dit moment wordt er nagedacht over en onderzoek gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het GLD. Ook wordt er gekeken in welke vorm we ervaringsdeskundigheid gaan inzetten en welke randvoorwaarden er noodzakelijk zijn.

Eigen Kracht centrale

In 2014 zijn we gestart met een samenwerking met de Eigen Kracht Centrale. Tijdens een eigen kracht conferentie komen de client en mensen uit zijn/haar persoonlijke netwerk samen met de professionals om te kijken wie welke rol kan vervullen om de client verder te helpen. We richten ons op meer bekendheid bij medewerkers van de Eigen Kracht conferenties zodat deze vaker ingezet kunnen worden.