Herstart

Kortdurende opvang voor volwassenen

Bij Herstart is er 24 uur per dag begeleiding. Cliënten krijgen een kamer en basisbenodigdheden. Herstart helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, en als het nodig is bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.

Herstart sluit aan bij wat de cliënt nodig heeft. Samen met de begeleider maakt hij een overzicht van zijn problemen en wat er nodig is om ze aan te pakken. We gaan op zoek naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. En samen stellen we doelen voor verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de cliënt. De cliënt helpt mee met taken in en om het huis, en kan allerlei trainingen volgen. Dit alles met het doel dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de cliënt.

In de maatschappij

Door onder andere een passende dag- en vrijetijdsbesteding doen cliënten weer mee in de samenleving. Ze leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op werk draagt Herstart bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben cliënten weer uitzicht op zelfstandig (of begeleid) wonen en wordt dakloosheid, overlast en criminaliteit voorkomen.

Aanmelden

Clënten uit de regio Haaglanden kunnen zich aanmelden bij:

Centraal Coordinatiepunt van de gemeente Den Haag (CCP)
via een Aanmeld Diagnose Formulier
Zie voor meer informatie de aanmeldwebsite van het CCP.