Grijs Genoeg(en)

Ouderenbegeleiding

Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen. Mensen die het niet lukt om goed voor zichzelf te zorgen en tegelijkertijd zorg mijden. Veelal spelen psychiatrische problemen en/of verslaving een rol.

Kennismaken

Een medewerker van Grijs Genoeg(en) komt een of twee keer per week thuis bij de cliënt. En treft daar de eerste keer vaak armzalige levensomstandigheden aan. Het duurt lang voordat er voldoende vertrouwen is gewonnen om over problemen te praten en eraan te werken.

Eigen kracht eerst

Op basis van de eigen mogelijkheden stellen we samen met de cliënt doelen op. We werken in kleine stapjes, gericht op zelfstandigheid, gezondheid, welzijn en participatie van de cliënt in de samenleving. De cliënt leert zelfstandig zijn huishouden te voeren, zijn vrije tijd zinvol te besteden en om te gaan met een eventuele verslaving of beperking. Indien nodig en mogelijk werken we toe naar werk of een passende dagbesteding. Als er hulp van anderen nodig is, gaan we op zoek naar professionele hulpverleners, betrouwbare mantelzorgers of vrijwilligers. Bij voorkeur zijn deze afkomstig uit het eigen netwerk van de cliënt.

In de maatschappij

Grijs Genoeg(en) haalt ouderen uit een sociaal isolement en leert hen mee te doen in de wijk waar ze wonen. Zo kunnen zij een voorbeeldfunctie vervullen of zelf vrijwilligerswerk doen voor buurtgenoten. Overlastsituaties met betrekking tot stank, verloedering en/of vervuiling nemen af.

Gemeenten

Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout , Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude

Aanmelden

Aanmelden Regio Den Haag

Aanmelden kan met een gemeentelijke verwijzing (maatwerkvoorziening of ondersteuning). Geef daarbij het Leger des Heils als voorkeursaanbieder op.

Geen verwijzing of een nog geldige (voorheen) AWBZ of justitiële indicatie? Neem contact op met:
Bureau Traject Management
tel. 070 - 360 55 07
gld.btminfo@legerdesheils.nl.

Aanmelden Regio Noord-Holland

Voor aanmelding en advies kunt u contact opnemen met onze trajectmanagers van het Bureau Traject Management (BTM) 
Hoe bereikbaar:
De trajectmanagers vijf dagen per week van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar op 088-065 71 32 en op BTM.haarlem@legerdesheils.nl