Bij Bosshardt

Een huiskamer voor de buurt

Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.

De ontmoetingsplek is meerdere dagen per week geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie. Doordat bewoners kunnen meewerken in Bij Bosshardt ontwikkelen zij zich op verschillende gebieden zoals samenwerking, organiseren en uitvoeren en verantwoordelijkheid nemen. Het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden.

Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Buurtbewoners weten Bij Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een sociaal isolement. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. In de buurt weet men wat de ander bezighoudt en de bewoners krijgen een grotere betrokkenheid op elkaar. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden mensen doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Jan

"Ik mis mijn vrouw nog elke dag. Als je alleen komt te staan, moet je dat zelf verwerken. Dat kan een ander niet voor je doen. Maar het Leger des Heils heeft me zeker geholpen. Ik heb veel gehad aan de gespreksgroepen die ze hier in Bij Bosshardt organiseren. Toen ik hoorde dat je hier ook kon eten, ben ik dat direct gaan doen. Dat is veel gezelliger dan tafeltje-dek-je. Er wordt hier lekker veel gelachen."

De medewerkers van Bij Bosshardt hebben een belangrijke verbindende functie bij het ontmoetingscentrum. Zij zijn de oren en de ogen van de buurt. Wanneer nodig kunnen zij bezoekers vroegtijdig doorverwijzen naar hulpinstanties. Tevens wordt er veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. hierdoor is het mogelijk allerlei activiteiten te organiseren voor de buurt.

Downloads

Bij Bosshardt Onderzoeksrapport.pdf