Aanmelding beschermd wonen

beschermd wonen in de regio Haaglanden

Hoe kunt u zich aanmelden voor beschermd wonen in de regio Haaglanden?

Hoe werkt het?

Om u aan te melden voor beschermd wonen doet u een melding bij de gemeente middels deze link.

U vraagt hiermee advies aan de gemeente Den Haag aan over welke hulp u nodig heeft. U geeft uw gegevens door aan de gemeente. Ook geeft u antwoord op een paar vragen. Bijvoorbeeld over uw (geestelijke) gezondheid. De gemeente begrijpt uw situatie dan beter en u krijgt advies over de juiste hulp.

Met het advies wat u heeft gekregen kunt u bij het Leger des Heils of een van de andere zorgaanbieders wonen.

Wanneer kunt u rechtstreek bij ons aanmelden?

Als u al een indicatie voor beschermd wonen heeft. Dit kan zijn een VG indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg een justitiële indicatie (IFZO) Met deze indicaties kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij ons. Om uw aanmelding te bespreken kunt u contact opnemen met de afdeling Bureau Traject Management op

070-360 55 070 of per mail via gld.btminfo@legerdesheils.nl