Voorlichting

Wilt u meer weten over ons werk?
Wij hebben een speciale groep Ambassadeurs die u graag meer vertellen over het werk van het Leger des Heils én de doelgoep die wij bedienen.
Klik hiernaast op de voor u van toepassing zijnde knop voor meer informatie.