Verhalen over hoop

De kracht van kwetsbaarheid

Door op de foto's hieronder te klikken vindt u vier verhalen.
Prachtige uitgebreide opgetekende levensverhalen, die getuigen van kwetsbaarheid en kracht. Die rauw en ontroerend zijn, moedig en hoopvol.

Het zijn stuk voor stuk sterke voorbeelden van mensen die als geen ander bekend zijn met een leven met ontwrichting, de grilligheid van een herstelproces en die, dank God, ook bekend zijn met het weer durven (najagen van) dromen. Het zijn mensen, die hun ervaring met ontwrichting en herstel bewust willen inzetten, zodat ook anderen kunnen herstellen en een betekenisvol leven leiden.

Binnen het Leger des Heils zijn we ervan overtuigd dat dit werkt: dat ervaringskennis sámen met professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, kan meebouwen aan duurzaam herstel bij onze cliënten, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Wij zijn dan ook bijzonder blij met hun inbreng.

Ervaringsdeskundigen zijn als vrijwilliger, cliënt, stagiair of medewerker betrokken bij onze organisatie. Zij doen dit in uiteenlopende functies zoals herstelcoach, ambassadeur, gastdocent, adviseur, trainer of begeleider van peer-supportgroepen en gesprekstafels.

Dat hun verhalen mogen inspireren.

Anja knop Johanna knop1
Els Patricia knop1