Toegewezen hulp

In sommige gevallen krijgt men hulp toegewezen. Het Leger des Heils is een van de organisatie aan wie de overheid hulp kan toewijzen. Hieronder staat een overzicht van de hulp die aan het Leger des Heils toegewezen kan worden.

Hulp na detentie

Prison Gate Office

Prison Gate Office helpt mensen die binnenkort vrijkomen na een verblijf in een penitentiaire inrichting. Het komt voor dat mensen de gevangenis verlaten met niet meer dan een vuilniszak aan bezittingen. Zonder thuis en vervreemd van de samenleving. Prison Gate Office helpt deze mensen op weg bij re-integratie in de samenleving.
Meer over Hulp na detentie

Pleegzorg


Meer over Pleegzorg