Aanbod voor Volwassenen

Iedereen doet er toe!

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie (waaronder het buurt- of wijkteam). De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. De zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Ons aanbod

Via de knoppen hiernaast vindt u meer informatie over alle vormen van begeleiding die wij bieden.
Maar ieder mens is uniek en daarom passen wij onze zorg waar nodig (en mogelijk) aan op de individuele hulpvraag. Neem vooral contact met ons op als u daar vragen over heeft.